Thursday, July 7, 2011

ෙටලිෙකාමි ෙස්වකෙයා් සහන ඉල්ලා සටන් කරයි මාධ්‍ය තතු සැගවිමට උත්සාහ දරනු ෙපෙන් ෙදපැත්තටම නැති ෙහාරිකඩෙයා් පඩි පතට ඉව අල්ලමින් සිටි ෙහාරිකඩයන්ටත් සැබැ අරගල කරැවන්ටත් ජය ෙවිවා පින්තුර ටිකක් ගන්න බැරි උනා හිතට දුකයි

No comments:

Post a Comment